ภาพกิจกรรม


Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ พิธีมอบซากาตประจำปี พ.ศ.2563

27 กรกฎาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

ตัวแทนสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ร่วมโครงการ

27 พฤษภาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2562

18 พฤษภาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ แจกอาหารละศีลอดเดือนเราะมาฎอน

27 เมษายน 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเเละหน้ากากผ้าให้กับผู้ยากไร้ที่่ได้รับผลกระทบ โควิด-19

20 เมษายน 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ร่วมต้านโควิด-19

1 เมษายน 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มอิบนูเอาฟให้แก่ตัวแทนชาวเกาะโตดเพื่อบรรเทาทุกข์ในภาวะขาดแคลนน้ำดื่ม

12 มีนาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

เปิดตัวเป็นทางการ "อัร-เราะฮฺนู"สินเชื่อเงินกู้ยืมฉุกเฉิน

2 กุมภาพัธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ร่วมมอบของรางวัลสนับสนุนวันเด็กแห่งชาติปี2563 ให้กับโรงเรียนต่างๆ

11 มกราคม 2563

อ่านเพิ่มเติม >>
อ่านทั้งหมดสถานะการเงิน

ข้อมูล ณ สิงหาคม 25631,038.24

ทุนเรื่อนหุ้น (ล้านบาท)

989.63

เงินฝาก (ล้านบาท)

1,335.13

จำนวนสินเชื่อ (ล้านบาท)

32,990

จำนวนสมาชิก (คน)


ดูสถิติย้อนหลัง