อิบนูเอาฟร่วมส่งเสริมเยาวชนสนับสนุนโครงการถนนเด็กเดิน


                   อ.สมาแอล หมาดจามัง ผู้จัดการสาขาฉลุง ในนามตัวแทนสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด มอบน้ำดื่ม  อิบนูเอาฟ 1,200ขวด ตัวแทนให้แก่สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล เพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการถนนเด็กเดิน(โอ้!ทะเลแสนงาม) ส่งเสริมความสามารถที่ดีของเด็กและเยาวชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยจะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ2,000คน ซึ่งจะจัดในวัน วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ หาดปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล


< ย้อนกลับ