สร้างศูนย์อาหาร (food court)

      สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์อาหาร(food court) เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารให้กับสมาชิก. นักท่องเที่ยว. และบุคคลทั่วไป ซึ่งสถานที่ก่อสร้างติดกับอิบนูเอาฟซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ฉลุง(ใกล้3แยกฉลุง)คาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปีหน้าพ.ศ.2562

Responsive image


< ย้อนกลับ