ภาพกิจกรรม


Card image cap

สหกรณ์อิบนูเอาฟลงพื้นที่โครงการ เคาะประตูสู่ IBNUAUF FAMILY

17 พฤศจิกายน 2565

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิบนูเอาฟ จำกัด มอบซากาตประจำปีบัญชี 2564

30 ตุลาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ลงพื้นที่มอบเงินสวัสดิการให้แก่ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต

28 กันยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ร่วมมอบน้ำดื่มและงบประมาณ ในการจัดงานมัสยิด

25 กันยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ สาขาควนกาหลง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสมาชิกอิบนูเอาฟ

25 กันยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลละงู จังหวัดสตูล และ บริษัทวศินะฟาร์ม จำกัด กับมูลนิธิยูนุส ในประเทศไทย

21 กันยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ สาขาฉลุง ลงพื้นที่มอบปันผลค้างจ่าย

20 กันยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ สาขาท่าแพลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกอาวุโส

19 กันยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม >>
Card image cap

สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ หน่วยบริการเคลื่อนที่ลงพื้นที่ตลาดนัดชายแดนวังประจัน

19 กันยายน 2565

อ่านเพิ่มเติม >>
อ่านทั้งหมด


สถานะการเงิน

ข้อมูล ณ ตุลาคม 25651,102.75

ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)

1,275.20

เงินฝาก (ล้านบาท)

2,074.64

จำนวนสินเชื่อ (ล้านบาท)

33,478

จำนวนสมาชิก (คน)


ดูสถิติย้อนหลัง