สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ ร่วมมอบน้ำดื่มและงบประมาณ ในการจัดงานมัสยิด


                       สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด นำโดย อ.อูมัร อาเก็ม ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นายยะฝาด ดาแลหมัน ผู้จัดการสาขาทุ่งหว้า และเจ้าหน้าที่อิบนูเอาฟ เป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ ร่วมมอบน้ำดื่มและงบประมาณ ในการจัดงานมัสยิดสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ มัสยิดฮูดัลเลาะฮ์ (บ้านท่าข้ามควาย) ม.6 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

#สาขาทุ่งหว้า

#ช่วยเหลืองานมัสยิด


< ย้อนกลับ