สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด เตรียมสร้างสำนักงานใหญ่

          สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด เตรียมสร้างสำนักงานใหญ่ หลังใช้บางส่วนของสาขาฉลุงเป็นที่ทำงานของสำนักงานบริหารหลายส่วนงาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่สมาชิกที่มาใช้บริการและเป็นการแยกส่วนการทำงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับสถานที่ยังคงเป็นบริเวณติดกับสาขาฉลุง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีหน้า และขอขอบคุณสมาชิกที่เชื่อมั่นในสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด ที่ยืนหยัดรับใช้สมาชิกมากว่า25ปีและจะพัฒนาต่อไปในอนาคต
          ญะซากุมุลลอฮุคอยร็อน

Responsive image

Responsive image

 


< ย้อนกลับ